Loomade heaolu tagamine transpordil

Sissejuhatus

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Loomaheaolu tagamine on üks tsiviliseeritud riigi tunnustest. Selleks, et tagada vähemalt minimaalne loomade heaolu tase on vastu võetud Eestis rida õigusakte, alustades Loomakaitseseadusest koos selle alusel antud määrustega ning lõpetades Karistusseadustikuga, kus leiame karistused kuritegudena kvalifitseeritavate loomade heaolu rikkumiste kohta. Loomaheaolu tagamisel on esmatähtis igasuguses vanuses inimestele vajaliku teabe andmine. Parim, kui laps saab asjakohased teadmised ja oskused loomaga ümberkäimiseks kaasa juba kodust. Kuna aga selliseid teadmisi kipub vajaka jääma ka suurel osal täiskasvanuist, siis on esmatähtis alustada nn õigete hoiakute kujundamist juba varasest noorusest alates lasteaiast ja algkoolist. Samuti on väga tähtis loomadega kokku puutuvate ja kokku puutuda võivate isikute koolitamine. Inimesed võivad loomade heaolu kahjustada seetõttu, et neil puudavad kas teadmised loomade kohtlemise kohta või oskused oma teadmiste rakendamise osas või puuduvad neil vahendid looma heaolu tagamiseks või siis halvimal juhul ollakse looma suhtes hoolimatu. Nagu näha eelnevast, on kolm esimest heaolu kahjustamise juhtu siiski seotud inimeste puudulike teadmiste ja oskustega. Kuna ka puudlikud vahendid taanduvad suures osas teadmiste puudumisele, mida konkreetselt loomapidamine endaga kaasa toob ning milliste kulutustega arvestada tuleb. Viimasel juhul neljast on tegu loomade suhtes hoolimatu käitumisega, mille alla kuuluvad nii teod kui tegevusetus, mis loomade heaolu kahjustavad või kahjustada võivad. Sellisteks juhtudeks peab riik tagama vastavad õigusnormid ning nende jõustamiseks efektiivse järelevalve ning proportsionaalsed karistused. Põllumajandusloomade heaolu tagamine nii pidamisel, transpordil kui tapmisel on olulised ka toidu kvaliteedi ja ohutuse seisukohalt (Blokhuis, et al., 2008). NB! Vaata pilte loomaveokist!

<< Tagasi / Järgmine leht >>

Pildil loomaveok - vaated väljast ja seest. Pildid: http://www.mascus.ie/Transportation/Used-Animal-transport-trucks/MAN/26.390+animal+transport/images/e7jik5d8.html