Loomade heaolu tagamine transpordil

Euroopa Nõukogu farmiloomade kaitse konventsioon

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Konventsioon jõustus 10. Septembril 1978. aastal. Sellega on liitunud 32 riiki. Eesti on allkirjastanud konventsiooni 1.4.2008, kuid ratifitseerinud ning jõustunud see Eesti suhtes ei ole.

 Konventsiooni raames on võetud vastu 15 erinevate loomaliikide pidamise soovitust.

 1. Soovitused veiste kohta (vastuvõetud 21.oktoobril 1988)

2. Soovitused veiste kohta: lisa C erisätted vasikate kohta (vastuvõetud 8. juunil 1993)

3. Soovitused sigade kohta, mis asendab 21. novembril 1986 vastuvõetud soovitusi (vastuvõetud 2. detsembril 2004)

4. Soovitused lammaste kohta (vastuvõetud 6. novembril 1992)

5. Soovitused kitsede kohta (vastuvõetud 6. novembril 1992)

6. Soovitused kodulindude kohta (vastuvõetud 28. novembril 1995)

7. Soovitused kodupartide kohta (vastuvõetud 22. juunil 1999)

8. Soovitused koduhanede kohta (vastuvõetud 22. juunil 1999)

9. Soovitused muskuspartide ja muskus- ning kodupartide ristandite kohta. (vastuvõetud 22. juunil 1999)

10. Soovitused kalkunite kohta. (vastuvõetud 2. juunil 2001)

11. Soovitused jaanalindude kohta (vastuvõetud 22. aprillil 1997)

12. Soovitused karusloomade kohta. (vastuvõetud 22. juunil 1999)

13. Soovitused kalakasvandustes peetavate kalade kohta. (vastuvõetud 05. detsembril 2005)

<< Tagasi / Järgmine leht >>